ሠመራ ዩኒቨርሲቲ በማህበር ለተደራጁ ስራ አጥ ወጣቶች የዩሪያ ሞላሰስ ሚኒራል ብሎክ ማምረቻ ማሽን ሰጠ