የሠመራ ዩኒቨርሲቲ የምርምር እና ማህበረሰብ አገልግልት ም/ፕሬዝዳንት በአይሳይታ ወረዳ የስራ ጉብኝት አደረጉ