የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የአርብቶ አደሩን ኑሮ በሚለውጡ የምርመር ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው::