ማስታወቂያ

ማስታወቂያ

በሠመራ ዩኒቨርስቲ አዋሽ ማዕከል የመግቢያ ፈተና ላልተፈተናችሁ የድህረ ምረቃ አመልካቾች በሙሉ
የመግቢያ ፈተና ጥቅምት 26/2015 የተሰጠ ቢሆንም በአካባቢው የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ የነበረ በመሆኑ መረጃው ሳይደርሳቸው ፈተና ያለፋችሁ አመልካቾች መኖራችሁን ለማወቅ ችለናል፡፡ ስለሆነም ላልተፈተናችሁ አመልካቾች ሁለተኛ ዙር ፈተና ህዳር 01/2025 ሚሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡
ቀን፡ 28/02/2015

 

Maysaxxaga

Samarâ jaamiqat Hawaash fanteenal barittô culmah aqayyaaré beekkah tan Postgraduate barteenitik inkih

culmah aqayyaaré Kaxxa garabluk 26/2015 tontocowwem takkay immay woo dariifal telfoon kee interneet ayfaafitte tiggiriqqeh sugteemih taagah oytì gee weenimih taagah aqayyaaré akah taturteh tan barteenit taniimih timixxige. Tonna kinnuuk aqayyaaré abe wayteh tan barteenitih 2haytô addah aqayyaaré Naharsì kudok 01/2025 I.L.L gexsitelem sin naysixxige .

Leave a Reply

Your email address will not be published.