በዩኒቨርሲቲው ለሴት ተማሪዎች የተለያዩ የመገልገያ ግብአቶች ድጋፍ ተደረገ

በዩኒቨርሲቲው ለሴት ተማሪዎች የተለያዩ የመገልገያ ግብአቶች ድጋፍ ተደረገ

በሠመራ ዩኒቨርሲቲ በህክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህር እና የስርዓተ ፃታ አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ መድና ሁመድ አስተባባሪነት ከአፋር ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በመተባበር በተገኘ ድጋፍ ለ150 ሴት ተማሪዎች ከ450 ሺ ብር በላይ የሚገመት መገልገያ ቁሳቁስ የንፅህና መጠበቂያ ግብአቶችን ጨምሮ ድጋፍ ተደርጓል።

ከድጋፉ በተጨማሪ ሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው ጥሩ ውጤት በማስመዝገብ ተወዳዳሪዎች እንዲሆኑ በስነ-ልቦና ተነሳሽነት ዙሪያ የምክር አገልግሎት ተሰጥቷል።
===============
Samarâ jaamiqat say barteenitih saytunanê dacayrii kee baxaa baxsa le sayyo edde tantifqeh tan cagiidah qokol aben.

Samarâ jaamiqatak qaafiyat kolleejih barseenaay nadô siiratih koobiseenàh tan gifti Madiina Cummadih koobaahissol Qafár rakaakayak sayyoo kee ayyuntliinô caagiidah biirô luk cattiimak geytimeh yan qokol kinnih tanim kee tama qokol 150 takkeh tan say bayteenitih lakqok 450 alfih birrik dagah tawqe baxaabaxsa le uwwaytii kee saytunaanê dacayrih mansafitte qokoluh xayyooseenim timixxige.

Tama qokoluk ossatinah say barteenit tû barittô caddol meqe xalu baahoonuh aynbaabad kee uguugut yaalloonuh fayi ayfaafitte keenih yeceenih yaniinim qaddoosen.
===============
#Ayyuntah ayfaaf Acenno !!
Ummattah angarawihTaama Sele.

Leave a Reply

Your email address will not be published.